Home

Samen lossen we uw bevingsschadeclaim op

 

Wij gaan voor erkenning en volledige vergoeding

FeitH kijkt naar een probleem of schade vanuit de ogen van de gedupeerde van de bevingen Onze aanpak is gebaseerd op het bereiken van de beste resultaten voor gedupeerden van grote organisaties. Samenwerken, u en wij, zorgt dan voor een grote cynergie.

Wij realiseren ons dat voor gedupeerden een lange periode van onzekerheid of gebrek aan steun voelen, er toe kan leiden dat gedupeerden vaak met veel minder genoegen nemen dan waar zij recht op hebben: volledige schadevergoeding en erkenning van wat er gebeurd is en wat dat met je doet.

Door veel mist van de NAM/CVW ervaren veel gedupeerden, zo is onze ervaring, veel onmacht. Samen gaan we zorgen dat U zich niet meer onmachtig voelt.

Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring

Tegen de grote budgetten en gespecialiseerde adviseurs van grote organisaties zetten wij onze eigen expertise en lange ervaring in. Die is gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring in politiek, juridische zaken en belangenbehartiging.

We kijken ook vanuit het perspectief van de grote organisaties die schade veroorzaken. Wij hebben ook aan die kant van de tafel gezeten en begrijpen wat de andere partij behelst dan wel graag wil. We kunnen dus van te voren goed inschatten wat er zal komen en hoe de wederpartij zal reageren.

Wij zijn een onafhankelijke organisatie

Als onafhankelijke organisatie gebruiken we juridische en publicitataire middelen en benaderen we ook de politiek met duidelijke en eerlijke informatie over de situatie van gedupeerden. Afhankelijk van de aard van het probleem gebruiken we ook het tuchtrecht of andere laagdrempelige procedures om de zaken van slachtoffers onder de aandacht en op het podium te krijgen.

In Nederland geldt wel de fictie dat iedereen voor de wet gelijk is, maar in werkelijkheid is de toegang tot recht en gerechtigheid voor individuele burgers moeilijk en duur. Zeker tegen grote organisaties die kosten van procedures slechts als aftrekbare kosten zien en organisaties als de NAM die elk jaar voor miljarden uit de Groninger bodem haalt.

Wij zijn partijdig

Wij doen dat als partij-vertegenwoordiger. We zijn dus partijdig voor slachtoffers van schade aangericht door grote organisaties. We proberen in eerste instantie wel in onderling overleg eruit te komen met de tegenpartij, maar dat is geen doel op zich.

Onze kernwaarden zijn:

 • duidelijkheid
 • eerlijkheid
 • transparantie
 • kennis en kunde
 • betrokkenheid

De kosten

We worden betaald door diegenen die we vertegenwoordigen maar streven altijd naar volledige vergoeding van alle kosten, inclusief onze kosten en alle andere kosten om schade vast te stellen en recht voor onze klanten te krijgen. De wet geeft hiervoor veel handvaten, ook om de kosten voor onze inzet voor uw zaak te verhalen op de tegenpartij.

Meer over onze tarieven

Laatste nieuws

Mijnbouwschade


 • gaswinschade
 • zettingsschade
 • overige schade door mijnbouw van de NAM en de Staat
Meer over mijnbouwschade

Tuchtrecht


 • grote ervaring met de Accountantskamer
 • College van beroep voor het Bedrijfsleven
 • aansprakelijksheidsclaims
Meer over tuchtrecht

Public affairs


Voor als u uw relatie met uw belanghebbende wilt verbeteren dan zijn wij er voor u!

Meer over public affairs