Gaswinningsschade / Mijnbouwschade

NAM probeert via CVW het schadeproces te beheersen

 

De NAM en de Staat proberen een spel te spelen waarbij zij alle kaarten in handen houden en aardbevingsslachtoffers maar moeten stikken of slikken.

FeitH wijkt van de gebaande paden af en kijkt daar doorheen.

Bestaande procedures zijn nadelig voor gedupeerden

De NAM heeft eigen procedures voor de afwikkeling van aardbevingsschade ontwikkeld. Die zijn structureel in het nadeel van belanghebbenden. Via door de NAM benoemde schade-taxateurs en medewerkers van de NAM, die al dan niet vermomd als Centrum Veilig Wonen komen, het proces zo proberen te sturen dat gedupeerden veel minder krijgen dan waar ze recht op hebben. Dit is inmiddels helaas de gangbare praktijk.

Juridische basis aansprakelijkheid.

De juridische situatie met betrekking tot mijnbouwschade (waaronder gaswinnings-aardbevingsschade valt) is in Nederland duidelijk. In principe is de schade-veroorzaker NAM volledig aansprakelijk en moet alle mijnbouwschade volledig vergoeden, inclusief kosten. Dat is vastgelegd in de artikel 177 e.v. van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Expertise in aardbevingszaken

Nu de juridische situatie zo duidelijk is, probeert de NAM door het vaststellen van een eigen procedure over schade-afhandeling en beïnvloeding van expertise-rapporten via een vast kader, de geconstateerde schade te minimaliseren en het verband tussen de ontstane schade en de NAM zoveel mogelijk weg te poetsen.

De NAM heeft zonder wettelijk basis een eigen kader opgezet zoals het oprichten van het Centrum Veilig Wonen waar U als gedupeerde dan maar uw schade dient te verhalen het systeem van de A/B/C-schade.

Het Nederlands recht zegt iets geheel anders en spreekt veel meer in uw voordeel.

Wie betaalt, bepaalt?

Binnen dat kader probeert het CVW alle kaarten in handen te houden en taxateurs en experts zo te begeleiden dat de door de NAM gewenste resultaten bereikt worden. Essentieel hierbij is is dat de NAM probeert alle taxateurs te benoemen en te betalen via haar kaders. Daardoor werkt het “wie betaalt, bepaalt” erg in het voordeel van de NAM.

Onafhankelijke taxaties en feitelijke vaststellingen

FeitH streeft naar volstrekt onafhankelijke taxaties en feitelijke vaststellingen. Daardoor staan de NAM en gedupeerde(n) gelijkwaardig en gelijk tegenover elkaar. Het recht veronderstelt die gelijkheid. Feith maakt die als één van de weinigen waar.

Mijnbouwschade


  • gaswinschade
  • zettingsschade
  • overige schade door mijnbouw van de NAM en de Staat
Meer over mijnbouwschade

Tuchtrecht


  • grote ervaring met de Accountantskamer
  • College van beroep voor het Bedrijfsleven
  • aansprakelijksheidsclaims
Meer over tuchtrecht

Public affairs


Voor als u uw relatie met uw belanghebbende wilt verbeteren dan zijn wij er voor u!

Meer over public affairs