Public affairs

Public affairs is een FeitH kern strategie

 

Public affairs is het strategische proces van het inspelen op politieke en bestuurlijke besluitvorming en op veranderingen in de maatschappij en in de publieke opinie die van invloed zijn op het functioneren van een onderneming of (belangen)organisatie.

Public affairs ziet op het behartigen van uw belangen door beleid- en besluitvormingsprocessen effectief te beïnvloeden. Deze belangenbehartiging in de vorm van het uitoefenen van invloed kan bijvoorbeeld plaatsvinden door beleidsmakers en besluitvormers in een vroeg stadium te informeren over de impact van voorgesteld beleid op u en anderen.

Of door beleidsmakers en besluitvormers te vertellen welke maatregelen zouden bijdragen aan het realiseren van uw doelen en het handhaven van uw belangen. Hierbij spelen ook de media een belangrijke rol. Het uitoefenen van invloed in deze complexe en dynamische omgeving vergt kortom tactisch en strategisch inzicht in politieke en bestuurlijke processen.

FeitH begeleidt u in dit strategische proces.

Voor het maken van strategische keuzes en het formuleren van een scherpe public affairs strategie is het van belang dat in kaart wordt gebracht welke spelers zich bemoeien met de betreffende politieke en bestuurlijke besluitvorming, welke verschillende posities er worden ingenomen in het debat over het onderwerp en hoe de maatschappelijke veranderingen uw onderneming of (belangen)organisatie beïnvloeden. Feith public affairs combineert excellente juridische kennis en tactische en strategische vaardigheden met een duidelijke sectorfocus. Feith onderhoudt bovendien persoonlijke relaties met relevante spelers. Gesprekken met sleutelpersonen kunnen veelal positief bijdragen aan de gewenste besluitvorming over belangrijke onderwerpen.

Politieke lobby

Een goede en effectieve politieke lobby is slechts een onderdeel van het gehele strategische proces waarop public affairs ziet. Met een strategische benadering van de PR-activiteiten brengt u uw zienswijze en uw belangen beter over het voetlicht. Het formuleren van heldere doelen, het definëren van een centrale boodschap en het aanwijzen van primaire doelgroepen, ook dat hoort bij public affairs.

Een scherp oog voor de dynamiek van het maatschappelijk debat

Voor het formuleren van een effectieve public affairs strategie is een scherp oog voor de dynamiek van het maatschappelijk debat essentieel. Dat vergt niet alleen gevoel voor en inzicht in de praktijk, maar ook een uitstekende kennis van bestaande en toepasselijke wet- en regelgeving. Wanneer de beleidsvorming of wetgeving is afgerond, kan het starten van een procedure ook een effectief middel zijn om overheidsbeleid terug te draaien of te veranderen

FeitH helpt u om binnen de complexe politieke en juridische werkelijkheid positieve strategische veranderingen teweeg te brengen.

Mijnbouwschade


  • gaswinschade
  • zettingsschade
  • overige schade door mijnbouw van de NAM en de Staat
Meer over mijnbouwschade

Tuchtrecht


  • grote ervaring met de Accountantskamer
  • College van beroep voor het Bedrijfsleven
  • aansprakelijksheidsclaims
Meer over tuchtrecht

Public affairs


Voor als u uw relatie met uw belanghebbende wilt verbeteren dan zijn wij er voor u!

Meer over public affairs