Tuchtrecht

Tuchtrecht professionals

 

In de ervaring van FeitH bedienen grote organisaties zich vaak van professionele adviseurs die zich als onafhankelijk voordoen, maar dat niet zijn.

Ze hebben wel de kennis en ervaring, maar worden betaald door de wederpartij. FeitH gaat inhoudelijk in detail in op deze expertise-rapporten of getuigenissen. Waar van toepassing worden opgelaten proefballonnen doorgeprikt of rookgordijnen weggeblazen.

Tuchtrecht

Veel professionals, zoals accountants, advocaten, notarissen, artsen, makelaars en schade-experts zijn onderworpen aan tuchtrecht, waarbij vakgenoten onder voorzitterschap van een jurist oordelen over de kwaliteit van geproduceerde rapporten en het handhaven van de principes van een behoorlijke praktijk-uitoefening.

“Feithelijke” aanpak

Door deze “feithelijke” aanpak is FeitH in staat om een geheel andere dynamiek in schade afhandelings- procedures en processen te brengen. Een expert is niet onafhankelijk omdat hij beweert “onafhankelijk” te zijn.

Mijnbouwschade


  • gaswinschade
  • zettingsschade
  • overige schade door mijnbouw van de NAM en de Staat
Meer over mijnbouwschade

Tuchtrecht


  • grote ervaring met de Accountantskamer
  • College van beroep voor het Bedrijfsleven
  • aansprakelijksheidsclaims
Meer over tuchtrecht

Public affairs


Voor als u uw relatie met uw belanghebbende wilt verbeteren dan zijn wij er voor u!

Meer over public affairs